Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
English
 • Przechowalnia 0
 • Odstąpienie od umowy


  POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  Mają Państwo w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. Krzysztofa Pado, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23E/13, 31-234 Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adres do korespondencji.

  Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z udostępnianego przez nas poniżej wzoru formularza.  Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

  Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

  Skutki odstąpienia od umowy:

  Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednocześnie informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.

  Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

  Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY


  .....................................................

  .....................................................

  .....................................................

  Dane Klienta:

   

   

  Dane Przedsiębiorcy: (proszę uzupełnić)

   

   

   

                Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży

  następujących towarów:

   

   

   

  Data zamówienia:

   

  Data odbioru towaru:

   

  Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

   

  Adres konsumenta (-ów):

   

  Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

  / w następujący sposób (*):

   

  Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

   

  Miejscowość, data:

   

   

   

   

  *niepotrzebne proszę skreślić

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  Czas wyświetlania strony: 0.051s